Projekt První pomoc pro páťáky – ČČK

« 1 z 5 »

PČ 4. Třída

PČ 5. Třída – pečeme perníčky

Den ve strašidelné škole

« 1 z 7 »

DACH SYSTEM CUP – turnaj v halové kopané

VV 2.třída

VIDA!science centrum Brno, 5.třída

« 1 z 2 »

PČ v 5.třídě

KYBERŠIKANA, 5.třída

KYBERŠIKANA, 4.třída

já+ty=my, 1.třída