Dokumenty

 

 

 

Schválený rozpočet 2024

Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 – 2026

Školní řád dodatek č.1

Minimální preventivní program 2023/24

Organizace školního roku 2023/24

Učební plán 2023/24

Výroční zpráva 2022/23

Zaměstnanci 2023/24

Schválený rozpočet 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2025

ŠVP ZŠ Hostěradice 2022

Výroční zpráva 2021/2022

Učební plán 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023

Minimální preventivní program 2022/2023

Školní řád 2022

Zaměstnanci 2022/2023

schválený rozpočet na rok 2022

Zápis do ZŠ – UKRAJINSKÉ DĚTI

Žádost o_přijetí dítěte ZŠ cesko-ukrajinsky

Žádost o odklad povinné školní docházky CZ_UKR

Klasifikační řád 2021

Návrh na rozpočet na rok 2022

Výroční zpráva 2020/2021

Organizace školního roku 2021/2022

Školní řád 2021

Minimální preventivní program 2021/2022

Zaměstnanci 2021/2022

Výroční zpráva 2019/2020

Školní řád 2020

Minimální preventivní program 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021

Zaměstnanci 2020/2021

Učební plán 2020/2021

Školní poradenské pracoviště ZŠ Hostěradice

Školní poradenské pracoviště ZŠ Hostěradice – charakteristika

Výroční zpráva 2018/2019

Minimální preventivní program 2019/2020

Učební plán 2019/2020

Zaměstnanci 2019/2020

Organizace školního roku 2018/2019

Minimální preventivní program 2018/2019

Učební plán 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018

Zaměstnanci 2018/2019

Zaměstnanci 2017/2018 od 12.02.2017

Zaměstnanci 2017/2018 od 1.11.2017

Minimální preventivní program 17-18

Švp 2017/2018

Učební plán 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Školní řád 2017

Organizace školního roku 2017/2018

Zaměstnanci 2017/2018

Minimální preventivní program 2016/2017

Švp 2016/2017

Školní řád 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Rozvrh zvonění

Zaměstnanci 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017

Minimální preventivní program 2015/2016

Učební plán 2015/2016

Školní řád 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016

Zaměstnanci 2015/16

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2011/2012